Naukowcy chcą wskrzesić mamuty!

15 milionów dolarów chcą przeznaczyć naukowcy na odtworzenie mamutów. Do tego celu zamierzają wykorzystać DNA słonia azjatyckiego i połączyć je z DNA mamuta.

Za 6 lat może urodzić się mały mamut

Proces odtworzenia mamuta ma zostać sfinansowany przede wszystkim z otrzymanego Granta. Prace i badania nad połączeniem DNA zwierząt mają potrwać około 5 lat.

Naukowcom od dawna marzyła się realizacja pomysłu. Jednak do tej pory brakowało środków na ten cel.

Z połączenia komórek mamuta oraz słonia Azjatyckiego powstaną super komórki macierzyste, zdolne do przekazywania DNA mamuta.

Połączone z komórek macierzystych embriony zostaną wszczepione do macicy słonicy surogatce albo będą dojrzewać w specjalnym urządzeniu przypominającym inkubator.

Naukowcy planują stworzyć słonia, który uzyska odporność na mrozy sięgające nawet – 40 stopni Celsjusza. Ponieważ słonie odziedziczą w genach DNA mamutów to będą się zachowywały jak ich przodkowie.

Celem jest ocalenie słoni Azjatyckich

Przede wszystkim badacze chcą ocalić zagrożone wyginięciem słonie azjatyckie. Słonie hybrydy będą się łatwo przystosowywać do zmieniających się warunków pogodowych. Zarówno niskie jak i wysokie temperatury nie będą stanowiły dla nich zagrożenia.

Dopóki nie powstanie nowy gatunek słonie nie dowiemy się czy słonie azjatyckie będą chciały rozmnażać się ze słoniami wyhodowanymi w laboratorium.