Czy można korzystać ze słownika podczas grania w Scrabble?

Scrabble to popularna gra rodzinna, która polega na wymyślaniu słów z ograniczonej liczby liter umieszczonych na specjalnych płytkach. Podczas rozgrywki gracze muszą wykazać się niesamowitą kreatywnością i muszą też przestrzegać zasad języka polskiego. Scrabble jest przeznaczone dla dzieci od 8. roku życia, ponieważ wymaga podstawowej znajomości czytania i pisania. A czy w trakcie gry można używać słownika?

Scrabble – zasady gry

Gra w Scrabble jest bardzo prosta i intuicyjna, ale istnieje kilka zasad, których gracze muszą bezwzględnie przestrzegać. Na planszy trzeba ułożyć powiązane ze sobą słowa przy użyciu specjalnych płytek. Każda litera może dać graczowi inną liczbę punktów, a wygrywa ta osoba, która w trakcie rozgrywki zgromadzi ich najwięcej. W Scrabble nie można używać nazw własnych ani wyrazów zapisanych w cudzysłowie. Niedopuszczalne jest również stosowanie słów wymagających użycia łącznika, apostrofu lub niepolskich znaków diakrytycznych. Grając w tę grę pierwszy raz, można się wspomagać wyszukiwarką słów ze strony: https://słowa-z-liter.pl/, która pomoże stworzyć poprawny wyraz z dowolnej kombinacji liter.

Scrabble – kiedy można użyć słownika?

Gra w Scrabble bardzo przypomina układanie krzyżówki, jednak w tym przypadku gracz ma do dyspozycji tylko 7 płytek z literami, które może wymienić, gdy nadejdzie jego kolej. Podczas wymyślania słów nie można używać słownika, ponieważ wówczas gra byłaby za prosta. Jeśli gracze wcześniej porozumieją się między sobą, to w ostateczności mogą wspomagać się specjalnymi wyszukiwarkami internetowymi typu scrabble–word–finder.comNatomiast sam słownik może być bardzo przydatny, gdy gracze nie są pewni, czy użyte słowo jest poprawne i zgodne z zasadami języka polskiego. Wówczas dobry słownik pomoże szybko rozwiać wszelkie wątpliwości. Jeśli danego wyrazu nie ma w opracowaniu, z którego korzystają gracze, to można jeszcze poszukać informacji w internecie. Warto pamiętać, że w Scrabble dopuszczalne są także odmiany gramatyczne wyrazów, a niedozwolone są wszelkiego rodzaju skróty.

Czy warto używać słownika w trakcie gry?

Gra w Scrabble to wspaniały trening dla umysłu, dlatego jest polecana osobom w każdym wieku. Wymyślanie słów wymaga skupienia i posiadania bogatego zasobu słownictwa. Jeśli gracz chce osiągnąć sukces, to powinien mieć łatwość w tworzeniu wyrazów z już powstałych słów i musi znać zasady języka polskiego. Jednak nawet najlepszy gracz może czasem się pomylić, a kwestie sporne mogą bardzo poróżnić uczestników. W takim wypadku, zamiast się kłócić lepiej po prostu zajrzeć do słownika, by sprawdzić, jak powinna brzmieć poprawna odmiana danego wyrazu. W języku polskim od czasu do czasu pojawiają się również nowe słowa, które służą do określenia zjawisk związanych z postępem technologicznym lub są zapożyczeniem z języków obcych. Nowe słowo może nie być ujęte w słowniku, ale powinno się pojawić w internetowych opracowaniach.

Przygotowując się do gry w Scrabble, warto mieć ze sobą słownik. Gracze mogą również skorzystać ze specjalnych wyszukiwarek wyrazów dostępnych na popularnych portalach internetowych. Scrabble to bardzo wciągająca gra, a jedna rozgrywka może się dziać przez cały wieczór. Ważne, by podczas dodawania wyrazów na planszę ściśle stosować się do wyznaczonych zasad i nie można też zapominać o dobrej zabawie.